Kingpin Best Deals

W dniu 3 listopada 2011 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana uchwalona w dniu 16 września 2011 r. ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne, której przedmiotem są regulacje mające na celu zwiększenie ochrony użytkowników końcowych i abonentów przed nadużyciami związanymi z korzystaniem z usług o podwyższonej opłacie (tzw. Premium rate).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Wyjątek stanowi artykuł, który mówi, że dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej jest obowiązany bezpłatnie zapewnić abonentowi będącemu stroną zawartej umowy określenie progu kwotowego, dla każdego okresu rozliczeniowego, a w przypadku jego braku, dla każdego miesiąca kalendarzowego, po przekroczeniu którego dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej będzie obowiązany do natychmiastowego poinformowania abonenta o fakcie jego przekroczenia. Dostawca jest obowiązany oferować abonentom co najmniej trzy progi kwotowe, które wynoszą 35, 100 i 200 złotych. W tym przypadku przepisy prawa wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Oznacza to, że firmy telekomunikacyjne i dostawców oferujących usługi płatne przy pomocy smsów, głosowań telefonicznych i płatnych serwisów telefonicznych czeka wiele zmian, a klienci biorący udział w konkursach będą lepiej chronieni.

Unormowania te stanowią reakcję na pojawiające się w ostatnim czasie nieprawidłowości na rynku usług o podwyższonej opłacie. W związku z tym znowelizowane przepisy poszerzają obowiązki informacyjne wobec odbiorców takich usług, w szczególności w zakresie sposobu podawania informacji o cenie i numerze usługi. Ponadto, w ustawie przewidziano szereg możliwości blokowania przez abonentów połączeń przychodzących i wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie. Między innymi wprowadza się możliwość wskazania przez abonenta progów kwotowych, po przekroczeniu których abonent otrzyma stosowną informację, a także będzie miał możliwość zablokowania możliwości korzystania z usług. Niezależnie od powyższego, abonent będzie miał również możliwość zdefiniowania rodzaju usług, które dostawca będzie obowiązany blokować (np. usługi dla dorosłych, loterie etc.) oraz określenia pułapu cenowego usług, powyżej którego usługi będą automatycznie blokowane (np. abonent wskaże, że nie chce korzystać z usług o podwyższonej opłacie o cenie powyżej 5 zł).

Ustawa zawiera również regulacje umożliwiające wydawanie decyzji dopuszczającej czasowe używanie urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji na okres nieprzekraczający 30 dni, co przede wszystkim związane jest z organizacją przez Polskę Turnieju finałowego 14. Mistrzostw Europy UEFA w piłce nożnej.

http://www.telix.pl/artykul/wieksza-ochrona-konsumentow-korzystajacych-z-konkursow-sms-i-serwisow-telefonicznych-juz-w-dzienniku-ustaw-3,44256.html

Nasza witryna używa cookies wyłącznie w celach statystycznych i na potrzeby wyświetlania reklam. Klikając zgadzam się, akceptujesz naszą politykę cookies.
Zgadzam się.
x
%d bloggers like this: